Nano in je (werk)omgeving

Er is een groeiende ongerustheid over de allerkleinste stoffen die de industrie produceert, de nanostoffen. Vaak weten we wel wat deze materialen goed doen. Maar welke negatieve gevolgen ze kunnen hebben voor mens en milieu blijft te vaak bij giswerk.


Nanotechnologie: innovatie of marktopportuniteit?

Nanodeeltjes zijn klein. Voor een nanodeel is een hoofd vol haar een ondoordringbaar woud. Op dit allerkleinste niveau krijgen stoffen andere en voor bedrijven soms interessante eigenschappen. Eigenschappen waarmee bedrijven innoveren, nieuwe technologieën en producten ontwikkelen en waarmee geld is te verdienen.

De markt voor nanotechnologie zou tegen 2015 goed zijn voor nieuwe jobs maar ook voor honderden miljarden euro’s. Onderzoek rond nanotechnologie staat vandaag vooral in teken van marktkansen. De risico’s voor werknemers, burgers, en impact op het leefmilieu zijn minder onderzocht. Nochtans zijn er signalen die wijzen op een negatieve impact op luchtwegen, groei van planten, hartfuncties, enz.

Leren uit het verleden

De industrie produceert meer en meer nieuwe stoffen. Bedrijven verspreiden ze via kledij, voedingsproducten, speelgoed, huishoudproducten, verven… over de wereld.

Als burger ken je ze nauwelijks. De schade die ze aanrichten, wordt vaak gedragen door de sociale zekerheid en de individuele gezondheid.

Het lijkt er op dat de overheid niet helemaal klaar is met haar huiswerk om mogelijke schade te vermijden. Regelgeving die de ontwikkeling van de nieuwe materialen moet sturen is schaars. Er zijn amper communicatieverplichtingen voor bedrijven, te weinig ontwerpregels, duurzaamheidsindicatoren ontbreken, regels die de gezondheid en het leefmilieu beschermen vind je met een vergrootglas.

Voorzorgsmaatregelen zorgen voor slimme innovatie

Groeiend internationaal onderzoek toont aan dat maatregelen die negatieve gevolgen zoveel mogelijk wil voorkomen geen domper op innovatie plaatsen. Integendeel, voorzorgsmaatregelen zouden net innoverend onderzoek aanmoedigen. De voorwaarde is dat er een passend regelgevend kader is die de voorzorgsmaatregelen begeleiden via bijvoorbeeld een slim fiscaal systeem.

Nieuwe stoffen zijn allesbehalve banaal

De innovatiegolf en bedrijven in transitie brengen nieuwe materialen en stoffen met zich mee. Risicoanalyses moeten mee te evolueren met de nieuwigheden en de actuele risico’s voor werknemers en burgers.

Het ABVV organiseerde onlangs een infocylus over nanomaterialen en schreef een instapbrochure over nanomaterialen op het werk. Vraag naar de brochure en stel je vragen aan het ABVV.

Zoek op trefwoord

CPBW delegees duurzame ontwikkeling groene economie innovatie jaarlijks actieplan (JAP) milieu OR